Dit was ‘m.. Het toilet voor de jongens/meisjes/leraren en juffen..

In december hebben we de 3 lokaties van de Bright Angels bezocht; bij een van de lokaties (zie foto) ergens in het verre binnenland van Ukunda was geen toilet aanwezig; slechts een gat in de grond met een hekwerk van bladeren (zie foto).

De school zou binnen afzienbare moeten sluiten vanwege het ontbreken van een toilet. We hebben wederom met behulp van vele sponsors het bedrag bij elkaar kunnen krijgen om te starten met de bouw van 3 toiletgebouwen. Ze zijn halverwege april 2013 gestart met de bouw waarvan onderstaand de vorderingen.

We kunnen iedereen niet genoeg bedanken voor hun bijdrage hierin. De school blijft hierdoor open en de kinderen kunnen straks gewoon naar de toilet. Voor ons zo gewoon; voor deze kinderen heel bijzonder!!

Met grote dank aan: